Narcisme voorbij

herstellen van psychologisch misbruik en omgaan met narcisme

Fondsen

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat circa 6,2% van de Amerikaanse bevolking een Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) heeft. In de leeftijdsgroep van 20-29 jaar kwam zelfs een percentage van 9,4% naar voren.
(Bron: Clinical and Research News, augustus 2008)

In Nederland zou het dan gaan op 1 miljoen Nederlanders die een narcistische stoornis hebben. Vele van hen trekken een spoor van verwoestingen, niet alleen in relaties, maar ook op kinderen, op de werkvloer en in de maatschappij.

 

MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN

  • burn-out
  • misbruik van middelen (drank, drugs e.a. verslavingen)
  • schending van de privacy, stalking
  • gevolgen en schade van grensoverschrijdend gedrag
  • kindermishandeling en -misbruik
  • vechtscheidingen
  • familiedrama’s

Narcistisch misbruik en het belang van de stilte doorbreken:
TedTalk van Leslie Steiner “Why don’t you leave?”:

Slachtoffers van psychologisch misbruik hebben vaak ook te maken gehad met fysieke mishandeling. Ze zijn afhankelijk gemaakt, hebben weinig vrienden en veelal financiële problemen door bijv. schulden. Zij hadden het gevoel constant onder druk te staan om het goed te doen, kregen een burn-out en raakten mogelijk hun baan kwijt. Om gedupeerden toch de juiste hulp te kunnen bieden is daarom financiële ondersteuning nodig.

 

DE REALITEIT

Het huidige beleid biedt onvoldoende ondersteuning om te herstellen van een destructieve relatie. Het slachtoffer heeft zichzelf (en de kinderen) nog maar net los kunnen breken uit de ongezonde structuur als er al belangrijke ingrijpende beslissingen genomen (moeten) worden. Het slachtoffer heeft na het beëindigen van de relatie rust en tijd nodig om hetgeen er is gebeurd voor zichzelf (deels) helder te krijgen en te verwerken. Om weer terug in hun kracht te komen voordat zij  de regie kunnen nemen over hun eigen leven. Die rust maakt het mogelijk dat ieder hun ervaringen onder woorden kunnen brengen zonder direct in emoties, verdediging en verwijten te schieten. De communicatie zal hierdoor beter verlopen, er zullen minder misverstanden zijn over wat nodig is om voorbij het narcisme te komen. Helaas is er vaak meer en langer hulpverlening nodig dan dat er nu feitelijk geboden wordt. Er is hulpverlening nodig met kennis over narcisme en de gevolgen van narcistisch misbruik, die gericht is op herstel.