Narcisme voorbij

herstellen van psychologisch misbruik en omgaan met narcisme

Over ons

ONZE MISSIE

Als gediplomeerd psychosociaal counselors, tevens ervaringsdeskundigen, willen wij vanuit een positieve invalshoek de diepgewortelde problematiek bespreekbaar maken. Dit doen we d.m.v. voorlichting geven om mishandeling vroegtijdig te signaleren en onze kennis te delen en o.a. hulpverleners handvatten te geven om narcistische mishandeling te herkennen. Daarnaast bieden we ondersteuning aan personen die gevoelig zijn voor narcistisch misbruik om hiervan te herstellen. Zij bezitten nl. bepaalde kwaliteiten die hen aantrekkelijk maken voor mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheid. Wij bieden professionele begeleiding aan iedereen die het vermoeden heeft dat zijn/haar (ex)partner* een narcist is.
*het kan ook gaan om een relatie met bijv. een familielid, collega, vriend(in) of zakenpartner…
Jeanet Manders

 

Met een verrassende benadering wil ik door de juiste vragen te stellen mensen helpen om in (weer) hun kracht te komen. Dat doe ik vanuit een enthousiaste, ruimdenkende en positieve houding.

Over de invloed van narcisme

In mijn volwassen leven heb ik moeite gehad met mijn grenzen kennen en kunnen aangeven. Ik had een vaag en laag zelfbeeld, was onzeker en stelde me afhankelijk op tegenover anderen. Mijn leven stond in het teken van klaarstaan voor anderen. Andersom durfde ik niet te veel terug te verwachten. Daar kwam de beperkende overtuiging vandaan dat wat ik wilde, en mijn behoefte en wensen, er niet toe deden. En eigenlijk dat ikzelf er niet toe deed. Ik was alleen waard wat ik voor anderen kon betekenen. Anderen (en vooral mijn vader) kwamen altijd op de eerste plaats. Ik leefde onder de invloed van mijn omgeving en deed wat er van mij verwacht werd of wat (ik dacht dat) hoorde. Autonomie was een vaag iets. Nu weet ik hoe belangrijk dat is.

Leer nee zeggen tegen de ander en ja te zeggen tegen jezelf!

Als gediplomeerd psychosociaal hulpverlener weet ik dat narcisme lastig te herkennen is. Zelfs voor ervaren hulpverleners, wanneer zij de ondermijnende mechanismen van manipulatie niet van dichtbij hebben ervaren en beleefd.

Hoe diepgaand zit de problematiek van psychische mishandeling?
Zij die het meemaakten beleefden het als karaktermoord en hartverkrachting!

Het uitspreken en benoemen is mijns inziens een groot en belangrijk deel van het verwerkingsproces. Ontdekken dat bepaalde dingen inderdaad “raar” waren en manipulaties gaan herkennen. Weer durven en gaan vertrouwen op dat onderbuikgevoel en luisteren naar wat je intuïtief duidelijk wordt gemaakt. Een belangrijk middel is een gezonde dosis zelf relativerende (niet zelfondermijnende) humor.

Suzan Westenberg

 

Op een doortastende en afgestemde wijze wil ik mensen helpen om weer in verbinding te komen met hun eigen gevoel en intuïtie. Dit doe ik vanuit een open, liefdevolle en onbevooroordeelde houding.

Over de invloed van narcisme in relatie(s)

Al heel vroeg in mijn leven hoorde ik: “ik mag niet lastig zijn” en paste me aan. Ik werd dat lieve meisje dat geen aandacht voor zichzelf opeiste. Het aangeven van mijn behoeften en wat ik nodig had, wilde of voelde, had ik niet geleerd. Ik voelde me overal verantwoordelijk voor. Grenzeloos stond ik open voor alles en iedereen. Ik cijferde mezelf weg tot het punt dat ik bijna was verdwenen. In mijn relaties ervoer ik diepe eenzaamheid terwijl ik juist zo verlangde naar de eenheid, naar die versmelting van de symbiose.

symbiose versus autonomie

Het spanningsveld van tegenstellingen; groep-individu, samen-eenzaam, veiligheid-spanning. Ik kende mijn eigen grenzen niet en gaf onbewust mijn vrije ruimte weg. Ik zocht de verklaring steeds bij mijzelf. Was ik niet goed genoeg? Na het beëindigen van de relatie voelde ik me uitgeput, leeggezogen, depressief, eenzaam en verlaten. Ik ben me in mezelf gaan verdiepen en vond een boek over hoog gevoeligheid. Hierin herken ik mezelf, gevoelig voor: sfeer, voor externe prikkels en invloeden van buitenaf. Openheid is mijn kernkwaliteit. Feilloos pik ik de kleinste signalen op en beleef alles uitgebreider en intensiever.

De vraag die als een rode draad door mijn leven loopt;
“Hoe verhoud ik me tot de ander?”

Als psychosociaal hulpverlener weet ik dat de gevolgen van narcisme diep kunnen inhakken op je eigenwaarde, zelfvertrouwen en je eigen Zelf. Zij die in een destructieve relatie zitten, zijn stapsgewijs verder van hun gevoel en intuïtie af komen te staan.

Co-dependentie (in dienst staan van een ander)

Belangrijk is om het volgende te onderzoeken: co-dependentie; afhankelijk gedrag; grenzen; beperkende overtuigingen; angsten. Daarnaast ook weer gaan vertrouwen op je eigen intuïtie. Dat zorgt er voor dat je weer van een ander leert houden zonder jezelf te verliezen!