Narcisme voorbij

herstellen van psychologisch misbruik en omgaan met narcisme

Diensten

herken signalen van misbruik

PSYCHOSOCIAAL HULPVERLENER

Als gediplomeerd psychosociaal counselors en ervaringsdeskundigen weten wij (Jeanet en Suzan) dat de gevolgen van narcisme diepgeworteld zitten. Dit wordt meestal niet gezien en (h)erkend door de omgeving. Algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden, eigen schaamte en het sociaal onbegrip maken het lastig om met anderen over de gevolgen te praten. Door een veilige plek te bieden komen we tegemoet aan de behoeften om alle verwarrende gedachten gewoon eens uit te spreken, om ervaringen met elkaar te delen, elkaar te helpen en mogelijk iets van elkaar te leren.

WAT BIEDEN WIJ

  • individuele hulpverlening
  • contactgroep over narcisme
  • Next bijeenkomsten
  • voorlichting over narcisme
  • kennis delen via media/blog/vlog

 

NEXT PROGRAMMA

Voor iedereen die ontdekt heeft dat zijn/haar (ex)partner* mogelijk een narcist is.      *of een familielid, collega, vriend(in) of zakenpartner…

Wij bieden een programma aan in 3 modules van elk 3 middagen. Iedere module helpt om meer inzichten te krijgen over de beïnvloeding binnen een destructieve relatie.
Wij helpen jou om weer in je kracht te komen en je levensenergie terug te krijgen.
Intensieve begeleiding om te herstellen van de relatie met je nex (narcistische ex)* en verder. Next, narcisme voorbij en werkelijk leven.

INFORMATIE BIJEENKOMST

Kom naar de informatieve bijeenkomst en ontdek of dit programma betekenis kan hebben voor jou. Investeer in je-ZELF en je eigenwaarde! Aanmelden via het contact formulier op de website. Tip: Deze informatie bijeenkomsten zijn uitermate geschikt om samen met je vertrouwenspersoon naartoe te komen. Hierdoor krijgen zij mogelijk de informatie die zij nodig hebben om echt te begrijpen hoe destructief deze relatie voor jou is geweest.

 

Nex strooide zand in je ogen, zaaide twijfel en verwarring.

Nex nam geen verantwoording voor eigen gedrag, schoof de schuld af naar jou en anderen.

Nex haalde jouw eigenwaarde naar beneden, tastte je zelfbeeld aan.

Nex wilde volledige controle en macht hebben, had geen respect voor jou en jouw grenzen.

CONTACTGROEP

Contact is de basis om iets met anderen te kunnen delen, zoals interesses, gedachten, twijfels, ideeën. Dan kun je vertellen wat je bezighoudt en mogelijk antwoorden te vinden op belangrijke vragen. Niet kunnen of durven praten over narcistisch misbruik heeft als gevolg het afsluiten van contact met anderen. Dat kan leiden tot verborgen eenzaamheid en isolement.

Meld je aan voor de contactgroep over narcisme:

Jeanet Manders in Nieuwegein (Utrecht)
Suzan Westenberg in Breda (N.Brabant)

PROFESSIONELE BEGELEIDING

Wij nemen de taak en verantwoordelijkheid op ons om de gesprekken goed en respectvol te laten verlopen en zorgen ervoor dat iedereen die dat wil de mogelijkheid krijgt om hun ervaringen en gedachten te delen. Er is weinig wat níet besproken kan worden. Kom praten met gelijkgestemden.

VOORLICHTING

Kennis is macht! Om die reden willen wij onze kennis over narcisme en de impact van narcistische manipulatie delen. Daarmee geven wij hulpverleners inzichten om psychologische en fysieke mishandeling eerder op te merken. Vroegtijdige signalering van narcistisch misbruik is noodzakelijk om effectiever en sneller in te grijpen. Dit is noodzakelijk wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals o.a. bij bedreigingen, stalken, kindermishandeling en mogelijk misbruik. Vaak zijn burn-out klachten hieraan gerelateerd. Dan is extra ondersteuning nodig met gedegen kennis over narcistisch misbruik om verder psychisch leed te voorkomen.

Een diep verlangen naar een oplossing, begrip en vergeving van iets wat niet te begrijpen valt…