Narcisme voorbij

herstellen van psychologisch misbruik en omgaan met narcisme

Narcisme

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is tweezijdig. Aan de ene kant staat een opgeblazen gevoel en zucht naar bewondering centraal en aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Narcistisch gedrag is vaak lastig te herkennen.
De belangrijkste kenmerken van narcisme zijn:

  • zichzelf als volmaakt en de beste zien, persoon wil of kàn niet inzien dat het om een stoornis gaat
  • het niet juist kunnen voelen van normale emoties, en ook niet weten hoe daarmee om te gaan
  • zijn daardoor vooral gericht op denken en kunnen dingen goed en vooral krom beredeneren
  • het ontbreekt aan realiteitszin en empathie waardoor iemand die lijdt aan narcisme zich niet consequent en vriendelijk kán opstellen t.o.v. andere mensen. Veel woorden maar geen daden!
  • hebben het nodig om hun omgeving te controleren om meer macht te krijgen en te houden

Een narcistisch persoon vindt zichzelf speciaal en vindt dat hij/zij* dus overal recht op heeft. “Jij bent er voor mij, om mij goed te doen voelen.” Deze persoon ziet hun partner als verlengstuk van zichzelf i.p.v. een onafhankelijk persoon met een eigen mening en eigen ideeën.

*Narcisme wordt eerder geïdentificeerd bij mannen, deze stoornis komt ook voor bij vrouwen.

 

GASLIGHTING

is een tactiek waarmee iemand een ander persoon aan hun eigen realiteit, denken, handelen en werkelijkheid doet twijfelen om meer macht te verkrijgen. Zonder dit te beseffen wordt die persoon heel langzaam en geleidelijk gehersenspoeld. Hierdoor twijfelt die persoon op een bepaald moment aan ALLES! Ook aan wat er werkelijk is gebeurd. Op den duur vraagt die persoon in kwestie zich niet eens meer af hoe het zo is gekomen. Twijfel, angst, schuld en schaamte zijn veel voorkomende reacties, of doelen, die worden gebruikt bij mishandeling en misbruik. Dit kan leiden tot een zeer hoog risico op burn-out, omdat die persoon alle energie nodig heeft om zich te kunnen handhaven binnen de relatie.

Note: Iedereen kan gevoelig zijn voor gaslighting!!

Als je weet wat je voelt en weet wanneer er geen sprake is van wederkerigheid, is twijfelen onnodig.

 

SOCIAAL ONGELOOF EN ONBEGRIP

Misbruik wordt vaak verborgen gehouden. “Dat geloof je toch niet?” De persoon in kwestie gelooft zelf amper wat er is gebeurd, hoe kan de omgeving dat dan begrijpen? Wanneer de stilte wordt verbroken krijgt die persoon veelal te maken met sociaal ongeloof en onbegrip. Als psychosociaal hulpverleners hebben wij zowel aandacht voor de psyché en persoonlijkheid van de individu als voor invloeden vanuit de omgeving.

Belangrijk te weten voor personen die herstellen van narcisme:
Je bent niet gek, je bent wel gek gemaakt!